Doelgroep: arme kinderen in gemeente ‘s-Hertogenbosch

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch richt zich op gezinnen waarvan de kinderen van 4 tot 18 jaar mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten.
Verder geldt voor die gezinnen:

  • inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm*
  • woongemeente ‘s-Hertogenbosch
  • geen of slechts gedeeltelijke vergoeding van die kosten via een andere organisatie

De verblijfsstatus van de arme kinderen speelt geen rol in de beoordeling van de aanvraag voor financiële hulp via onze stichting.

*Bent u een gezin met een inkomen van 120% tot 135% van de bijstandsnorm?
Dan kunt u per 1-4-19 in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van zwemlessen of een fiets voor uw kind.

Armoede in Den Bosch

Wilt u meer weten over armoede in Den Bosch? Over arme kinderen en armoedebestrijding in de gemeente?
Bezoek eens de volgende webpagina’s of documenten: