Doelgroep: arme kinderen

Doelgroep: arme kinderen in gemeente ‘s-Hertogenbosch

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar die

  • door omstandigheden (tijdelijk) financiële problemen hebben gekregen
  • wonen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
  • hun kosten niet of slechts deels vergoed krijgen via de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO), Sociale Zaken of een andere instelling

De verblijfsstatus van de arme kinderen speelt geen rol in de beoordeling van de aanvraag voor financiële hulp via onze stichting.

Armoede in Den Bosch

Wilt u meer weten over armoede in Den Bosch? Over arme kinderen en armoedebestrijding in de gemeente?
Bezoek eens de volgende webpagina’s: