Rabobank Clubkas Campagne 2016: opbrengst voor ons Fietsproject

Rabobank logoStichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch haalde € 606 op via de Rabobank Clubkas Campagne. Mede namens onze doelgroep bedanken wij de stemmers hartelijk. Het geld is bestemd voor ons Fietsproject.

Fietsproject

Wat houdt ons Fietsproject in? De nieuwe school voor voortgezet onderwijs ligt vaak verder van het woonadres dan de basisschool. In ons Fietsproject kan een kind uit een arm gezin de beschikking krijgen over een eenvoudige fiets. Het kind kan met de fiets naar school én samen met vrienden op pad. Dat betekent: ze doen weer mee!
Hebt u de campagne gemist en wilt u alsnog ons Fietsproject steunen? Kies dan voor een Meedoenpakket EXTRA of PLUS en bepaal het bestedingsdoel!

Werkwijze Rabobank Clubkas Campagne 2016

Verenigingen en clubs die bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken bankieren, konden meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
De klanten bepaalden welke verenigingen en stichtingen een bijdrage kregen en hoe hoog dit bedrag was. Hoe meer stemmen op een vereniging of stichting werden uitgebracht, hoe meer geld deze kreeg. De stemperiode liep van 12 april tot en met 10 mei 2016.

Koning Willem I College genereert giften voor Leergeld ‘s-Hertogenbosch

Koning Willem 1 College Arnoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen. Foto: Ben Nienhuis.

Reinoud van Uffelen van het Koning Willem I College draagt Leergeld ‘s-Hertogenbosch een warm hart toe. Via zijn nieuwe boek ‘Namen en rugnummers’ roept hij lezers op om te doneren aan onze stichting. Wat een mooi initiatief!

Tweedeling bestrijden

‘Namen en rugnummers’ is een verzameling columns over onder meer schooluitval en opvoeding.
‘Als school vinden wij het heel belangrijk om de tweedeling in onderwijs en ontwikkeling van de jeugd zo klein mogelijk te houden’, aldus de auteur. ‘Ook hier in het mbo merken we, dat jonge studenten te maken krijgen met financiële belemmeringen.’

Leergeld ‘s-Hertogenbosch richt zich op gezinnen in de gemeente met kinderen van 4 tot 18 jaar die financiële problemen hebben gekregen.
‘Dus als Koning Willem I College dachten we bij de publicatie van dit boek al snel aan de stichting.’

Inlegvel

De officiële boekpresentatie is op donderdag 31 maart 2016. ‘Namen en rugnummers’ bevat op die dag een inlegvel met de vriendelijke oproep aan de aanwezigen om een bedrag over te maken op bankrekening NL16 RABO 0171 9636 95 van Leergeld ‘s-Hertogenbosch.

U kunt de publicatie voor € 9,95 aanschaffen bij Boekhandel Heinen en alle andere (internet)boekhandels in Nederland, én aan de balie van het Studenten Succes Centrum op het Koning Willem I College. Of u bestelt het via het bestelformulier. De opbrengst uit de verkoop gaat naar Leergeld.
Namens alle kinderen heel hartelijk bedankt!

Stichting Dorodarte steunt fietsproject Leergeld ‘s-Hertogenbosch

Leergeld Den Bosch Dorodarte fietsprojectLeergeld ‘s-Hertogenbosch is zeer verheugd met het besluit van Stichting Dorodarte om ons fietsproject tot en met 2017 financieel te steunen. 

Fietsproject basisschoolverlaters

De nieuwe school voor voortgezet onderwijs ligt vaak op grotere afstand van het woonadres dan de basisschool. Leergeld ’s-Hertogenbosch kan het kind een eenvoudige en degelijke ‘omafiets’ ter beschikking stellen. Maximaal 1 fiets per kind. De kinderen kunnen met de fiets naar school en andere activiteiten gaan. Per jaar verstrekken wij 70 tot 80 fietsen.

Eerst onderzoekt een intermediair van Leergeld via huisbezoek of de leerling voor een fiets in aanmerking komt. Na een positief besluit door onze stichting betalen ouders een eigen bijdrage. Het gezin kan de fiets afhalen bij de geselecteerde winkelier. Dankzij de steun van o.m. Stichting Dorodarte doen meer Bossche basisschoolverlaters weer mee. Geweldig!

Uitreiking donatie door Rabobank

151125 Maak je sterk voor elkaar uitreiking Geertje Cousin Ivonne Smit

Geertje Cousin van Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O. (links) en Ivonne Smit van Leergeld ‘s-Hertogenbosch (rechts) tijdens de feestelijke uitreiking van de cheque.

Op 25 november 2015 mocht bestuurslid Ivonne Smit van Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch een cheque van de Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O. in ontvangst nemen. De stichting wendt het bedrag van € 750 aan voor een training persoonlijke effectiviteit voor haar vrijwilligers.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst ontvingen veel mooie initiatieven uit de stad een financiële bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds. Geweldig!

 

 

 

 

 

Maak-je-sterk-voor-elkaar-Rabobank-151125-1 Maak-je-sterk-voor-elkaar-Rabobank-151125-1
Maak-je-sterk-voor-elkaar-Rabobank-151125-3jpg 151125 Maak je sterk voor elkaar uitreiking groepsfoto

 

 

 

 

 

 

Rabobank doneert voor vrijwilligerstraining

Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.O. schenkt Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch een bedrag ten bate van een vrijwilligerstraining. Hier zijn we geweldig blij mee!
Rabobank logo

‘Maak je sterk voor elkaar’

Tot begin oktober 2015 konden Bossche klanten van de Rabobank stemmen op een project bij ‘Maak je sterk voor elkaar‘. Onze aanvraag betrof € 1.000 voor de organisatie van een communicatietraining voor onze vrijwilligers met direct cliëntcontact. Wij investeren zelf ook geld in het project.

Waardering Begeleidingscommissie

Wij bedanken allen die op ons project hebben gestemd! Het project haalde net niet de hoogste scores bij deze publieksstemming bij ‘Maak je sterk voor elkaar’.
De Begeleidingscommissie uit de kern Den Bosch besloot om ons project alsnog te honoreren met een bijdrage van € 750 uit het Coöperatiefonds! Heel veel dank hiervoor! Door deze bijdrage wordt het mogelijk de communicatietraining in november 2015 te verzorgen.
Onze vrijwilligers kunnen na de training hun werk voor onze stichting doen met meer plezier en nog betere kwaliteit!

Stem snel op onze projectaanvraag bij ‘Maak je sterk voor elkaar’!

Tot en met 02-10-15 kunt u als Bossche klant van de Rabobank stemmen op een project bij ‘Maak je sterk voor elkaar‘. Onze aanvraag gaat over een communicatietraining voor onze vrijwilligers. Wij investeren zelf ook geld in het project. Ga naar de webpagina van de Rabobank en steun onze aanvraag met uw stem!

Waarom communicatietraining?

Met de juiste vaardigheden kunnen vrijwilligers van Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch hun cliënten beter helpen. Vrijwilligers vertelden zelf, dat zij behoefte hebben aan een communicatietraining.
Deze vrijwilligers bezoeken arme gezinnen thuis. Of zij hebben ouders aan de telefoon. Hun werk is cruciaal om als stichting ons doel te bereiken. De gezinssituatie is moeilijk. Armoede staat vaak niet op zichzelf.
Een goed toegeruste vrijwilliger is beter in staat de juiste informatie te verkrijgen. Over het kind, de financiën van het gezin en de mogelijkheden om het kind mee te laten doen.

Voor wie is ons project?

De communicatietraining is bestemd voor onze ruim 20 vrijwilligers met direct cliëntcontact.
Hun deskundigheid en vaardigheden moeten op peil blijven. Dan bereiken we betere resultaten voor de kinderen uit arme gezinnen!
Bovendien verdienen deze vrijwilligers uw steun, omdat zij actieve burgers zijn met een onmisbare rol in de participatiesamenleving.

Wie kan stemmen?

  • klanten van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken
  • die wonen in de stad ’s-Hertogenbosch of in Engelen

Ga naar de webpagina en vul uw e-mailadres in. Let op het bericht in uw mailbox. U kunt vervolgens stemmen.
Hoe meer stemmen voor ons project, des te meer kans op een bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds!

Voor klanten uit in andere delen van de gemeente gelden andere stemronden. Informeer bij uw Rabobank.

Aanvraag

Stichting Leergeld vraagt bij ‘Maak je sterk voor elkaar’ € 1.000 aan voor de communicatietraining. Wij leggen daar zelf nog ca. € 500 uit eigen middelen bij.
Vele honderden kinderen in de hele gemeente ‘s-Hertogenbosch profiteren van de inzet van onze vrijwilligers. Help een handje mee en stem op ons project! Let op, de stemronde eindigt op 02-10-15 om 17:00 uur.

Vragen? Neem contact op met bestuurslid Ivonne Smit.

 

 

Leergeld dingt mee naar donatie Rabobank Coöperatiefonds

2014 Rabobank Coöperatiefonds uitreiking donatiesStichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch deed via de Rabobank een aanvraag bij ‘Maak je sterk voor elkaar’. In september 2015 kunt u als Bossche klant van deze bank zelf medebepalen of kinderen uit arme gezinnen kunnen meedoen!

‘Maak je sterk voor elkaar’

De coöperatieve Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken stelt via ‘Maak je sterk voor elkaar’ geld beschikbaar voor maatschappelijke doelen.
Klanten uit de Brabantse hoofdstad kunnen vanaf 1 september 2015 hun stem uitbrengen op het project van hun keuze. Dat zal moeilijk kiezen zijn, want onze stad kent veel mooie sociale initiatieven.

Steun ons ook!

Vanaf eind augustus leest u op deze website meer over onze aanvraag bij ‘Maak je sterk voor elkaar’ en over de manier waarop u ons met uw digitale stem kunt helpen.
De donatie van de Rabobank uit 2014 kwam goed terecht. Leergeld ‘s-Hertogenbosch zette de gelden in voor kinderen die voorzieningen aanvroegen rond ‘welzijn’: contributies, kleding en attributen, een fiets e.d. Zo kunnen zij, ondanks financiële problemen thuis, weer meedoen!

Kunt u zelf een centje missen? Steun ons! Dank u wel.

Nieuwsarchief Donaties

 

Donatie van Fifty-One aan Leergeld

Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch ontving op 25 maart 2015 een donatie van Fifty-One ’s-Hertogenbosch. Voorzitter Leo Sedee van Fifty-One ‘s-Hertogenbosch overhandigde een bedrag van € 3.500 aan voorzitter Hans C.J. van Veen van Leergeld ’s-Hertogenbosch. Leergeld bestrijdt de gevolgen van armoede onder Bossche kinderen.

150325 Fifty-One-donatie-Stichting-Leergeld-Hans-van-Veen-Leo-SedeeFifty-One International is een Europese organisatie met een aantal clubs in Nederland. De service-organisatie wil met eigen activiteiten maatschappelijke doelen ondersteunen. Fifty-One ’s-Hertogenbosch heeft dit keer de stichting Leergeld uitgekozen. Voorzitter Sedee: “Wij vinden, evenals de stichting, dat ook kinderen uit gezinnen met weinig geld met andere kinderen mee moeten kunnen doen.”

Voorzitter Van Veen van Leergeld: ’Het is ongelooflijk, maar ongeveer 5.000 Bossche kinderen leven onder de armoedegrens! Zij missen kansen op ontplooiing en sociale contacten. Zij kunnen bijvoorbeeld geen lid worden van een vereniging, omdat ouders de contributie niet kunnen betalen.
Met financiële hulp kunnen deze kinderen zo normaal mogelijk naar school gaan en hun vrije tijd doorbrengen. Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van gemeente, bedrijven en particulieren. Met de donatie van Fifty-One kunnen tientallen kinderen weer actief meedoen!’

 

Nieuwsarchief Donaties