Trouw: gemeenten controleren eerder dan dat zij helpen

Trouw: gemeenten controleren eerder dan dat zij helpen

Trouw publiceerde een artikel over slechte ervaringen die arme gezinnen hebben met gemeentelijke hulp.

De krant baseert zich onder meer op een vraaggesprek met onze landelijk directeur Gaby van den Biggelaar. Zij zegt over kwetsbare mensen: ‘Wij merken dat ze de gemeente niet zien als instantie die komt helpen, maar komt controleren.’

Onderzoeker Bram Eidhof van het Utrechtse Instituut voor Publieke Waarden (IPW) bevestigt deze bewering. Dit instituut voerde in opdracht van Leergeld Nederland een onderzoek uit naar de uitwerking van de ‘Leergeldmethode’ op gezinnen die onder de armoedegrens leven, in vergelijking met gemeentelijk handelen.

Ten slotte doet in dit artikel een moeder haar relaas.: ‘Ik liep constant tegen muren aan.’

Een zorgelijke constatering!

Ga naar het artikel.

Hoe ervaart een kind armoede?

Hoe ervaart een kind armoede?

Juichende kinderen met laptop 300x200In de ijver om de gevolgen van armoede voor kinderen te verlichten, gaan we nogal eens voorbij aan het gevoel van de kinderen zélf. Wat zijn hun ervaringen? Hoe kijken zij aan tegen het probleem?

Daarom namen wij een eenvoudige steekproef onder 3 kinderen uit de vertrouwde omgeving van één van onze vrijwilligers. De kinderen zijn respectievelijk 10, 12 en 15 jaar.

Hoe luiden de trends in hun antwoorden?

Armoede-ervaring kinderen

  • Opvallend: zij vertonen geen wrok jegens hun ouders.
  • Zij kunnen omgaan met armoede, alhoewel het niet altijd gemakkelijk is.
  • Zij vinden het niet belangrijk om dure spullen te hebben. Wel vinden ze het jammer, dat ze niet altijd mee kunnen doen aan gezamenlijke activiteiten.
  • En ze zijn verbaasd als zij horen dat er binnen hun gemeente diverse voorzieningen zijn om hen te helpen.

Verbaasd

Er zijn fondsen en andere mogelijkheden om te helpen. De kinderen waren erg verbaasd toen zij dit hoorden. Hun ouders blijken hier niet altijd van op de hoogte te zijn: ‘Ons pap en mam lopen van links naar rechts en weten niet precies waar ze moeten zijn.’ Daarbij speelt ook enige schaamte om aan te moeten kloppen. ‘Als wij weten waar we naar toe moeten, zouden we onze ouders willen helpen om de aanvraag te doen.’

U kunt helpen!

Laten we beseffen wat armoede met een kind kan doen. En welke consequenties armoede met zich meebrengt in hun dagelijkse leven.
Hebt u een goede relatie met het gezin, persoonlijk of via uw werk? Wilt u helpen? Vertel dan eens iets over de voorzieningen binnen uw gemeente. In ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld hebben organisaties rond preventie, verlichting en bestrijding van armoede zich verenigd in het Netwerk tegen Armoede.

Armoedemonitor 2018: 9,4% van Bossche kinderen groeit in armoede op

Armoedemonitor 2018: 9,4% van Bossche kinderen groeit in armoede op

Munten tellenDe Gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzocht armoede en schuld in de gemeente. Volgens de Armoedemonitor 2018 neemt het aantal Bossche kinderen dat opgroeit in armoede, af.

Dat is geen reden voor Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch om achterover te leunen. Het blijkt namelijk toch nog te gaan om 9,4% van het aantal minderjarigen! Dat zijn maar liefst 3.200 kinderen. Voor ons zijn dat er 3.200 te veel.

De stichting probeert met haar werk de gevolgen van armoede voor de kinderen te verzachten. Fijn dat wij dit mogen doen. Maar voor een structurele oplossing is meer nodig.
Samen met de gemeente en andere partners werken wij aan een duurzame verbetering en dat is een complexe opgave.

Meer informatie:

 

 

Symposium ‘Weg van de armoede’ op 20 november 2018

Symposium ‘Weg van de armoede’ op 20 november 2018

Symposium Weg van de armoede voorbeeldfoto pratende mensen

Ruchtbaarheid geven aan de praktijk van alledag als het gaat om armoede. Dat is het doel van een nieuw initiatief van onze buren Stichting Leergeld Heusden. Het symposium ‘Weg van de armoede‘ vindt plaats op 20-11-18 van 13:30 tot 17:30 uur in ‘s-Hertogenbosch.

Armoede trekt diepe sporen in de samenleving. Tijdens het symposium worden allerlei aspecten van armoede belicht. Onder de sprekers zijn een psycholoog, een adviseur sociale innovatie, een econoom en onze landelijk directeur Gaby van den Biggelaar. Na hun bijdragen is er een paneldiscussie met mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op dit symposium. Meld u aan. Meer weten? Stuur een e-mail.

Jeugdfonds Sport & Cultuur: oude bekenden samen verder in nieuw jasje

Jeugdfonds Sport & Cultuur: oude bekenden samen verder in nieuw jasje

Jeugdfonds Sport en Cultuur logoJeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan per 3 april 2018 samen verder als Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

De twee landelijke fondsen werkten al jaren intensief samen. Zij hebben nu één gezamenlijk logo. Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch werkt ook al lang samen met beide plaatselijke afdelingen en feliciteert het collegafonds Jeugdfonds Sport & Cultuur met deze stap!

 

Tip: Stichting Neverland vakantiekamp 2018

Tip: Stichting Neverland vakantiekamp 2018

Kinderen op vakantieVan zondag 5 augustus t/m zaterdag 11 augustus organiseert Stichting Neverland weer haar vakantiekamp.

Deze vakantieweek is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar die vanwege de thuissituatie niet op vakantie kunnen. De groepsaccommodatie is in Loon op Zand (NB).

De stichting draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Geweldig!

Hebt u of kent u een kind uit de doelgroep? Ga voor actuele informatie naar de website van Stichting Neverland.