Aanvraag door ouder of verzorger

Bent u ouder of verzorger van een kind en wilt u financiële hulp aanvragen bij Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch? Dit kunt u zelf doen.
Dat vindt u misschien moeilijk. Onze vrijwilligers hebben hier alle begrip voor. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen! Meld uzelf aan.

Aanvraag door kennis of professional

Bent u een kennis van het gezin, of bent u medewerker van een instelling? Ook u kunt financiële hulp voor het gezin aanvragen via onze stichting. Het gezin moet dat vanzelfsprekend wel weten en goed vinden. Meld een ander aan.

Wat aanvragen?

Cultuur

 • contributie van bijvoorbeeld muziek- of balletvereniging of andere creatieve activiteit,
  dankzij onze samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur Den Bosch & Vught
 • let op: na eventuele goedkeuring van uw aanvraag dragen wij de administratie en financiële afhandeling over aan het genoemde Jeugdfonds; zij zijn vanaf dat moment uw contactpersoon: 06 15 64 27 32. Raadpleeg hun website voor de openingstijden

Onderwijs

 • ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp voor leerlingen in het basisonderwijs
 • fietsregeling voor kinderen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs
 • verplichte schoolkosten van het voortgezet onderwijs tot een max. van € 150,- per kind per schooljaar

Sport

 • contributie sportclub en kosten van sportbenodigdheden,
  dankzij onze samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur Den Bosch & Vught
 • let op: na eventuele goedkeuring van uw aanvraag dragen wij de administratie en financiële afhandeling over aan het genoemde Jeugdfonds; zij zijn vanaf dat moment uw contactpersoon: 06 15 64 27 32. Raadpleeg hun website voor de openingstijden
 • zwemlessen

Welzijn

 • contributie scouting, modelbouwclub, natuurclub enzovoort

Hoe aanvragen?

Wanneer kunt u bij ons een aanvraag voor financiële hulp doen?
Ga eerst na of dit klopt:

 • het kind valt binnen de doelgroep
 • uw aanvraag geldt voor maximaal 1 jaar
 • u hebt voor dit kind in dit jaar niet eerder eenzelfde aanvraag ingediend bij ons of bij Jeugdfonds Sport & Cultuur

Lees deze website goed door. Schrijf eventueel uw vragen op. Neem dan contact op met Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch.
Onze coördinator beantwoordt uw vragen. Zij zorgt voor een correcte afhandeling van uw aanvraag voor financiële hulp.

Huisbezoek bij eerste aanvraag

Is het de eerste aanvraag van het gezin? Dan komt een vrijwilliger op afspraak bij u thuis en neemt de aanvraag met u door. Zo’n vrijwilliger is een tussenpersoon, een ‘intermediair’.
De tussenpersoon bespreekt de wensen van het kind voor wie u de aanvraag doet. U dient de bewijzen van uw totale gezinsinkomen te laten zien. Als u dat wenst, kan de tussenpersoon u informeren over andere mogelijkheden en organisaties rond financiële hulp.

Gift rechtstreeks naar vereniging of school

De intermediair draagt uw verzoek over aan het kantoor van Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch. Op basis van uw informatie beoordelen we of de aanvraag past binnen de regels en mogelijkheden. Het besluit over toekenning ligt bij de coördinator en/of het bestuur. We streven ernaar dat u binnen twee weken een reactie ontvangt.
Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch helpt in de vorm van een gift. Bij goedkeuring van de aanvraag gaat het geld rechtstreeks naar bijvoorbeeld de vereniging, school of rijwielhandelaar waar het kind dan terecht kan.