Armoede beïnvloed schoolresultaten

In Trouw stond 10 december jl. een interessant artikel over de relatie tussen armoede en schoolresultaten. Leraren geven aan dat er in gezinnen met weinig geld altijd stress heerst en dat kinderen dit meekrijgen met als gevolg dat de leerprestaties hieronder lijden.

“Opgroeien in armoede heeft invloed op het welzijn en de leerprestaties van kinderen. Dat denkt een meerderheid van de basisschoolleerkrachten met leerlingen bij wie er thuis weinig geld is, blijkt uit een enquête van Duo Onderwijsonderzoek.”

Maar liefst 8% van alle kinderen leeft onder de armoedegrens. Het aandeel aanvragen bij Leergeld die te maken heeft met onderwijs zijn de afgelopen jaren toegenomen. Maakt ons werk bij Leergeld des te belangrijker! Kijk hier hoe u ons kunt steunen.

Lees hier het hele artikel