PvdA en SP Den Bosch: meer regie in armoedebeleid nodig

De Bossche PvdA en SP vinden dat de Gemeente ‘s-Hertogenbosch veel meer regie moet nemen in het armoedebeleid. De vroegsignalering lijkt op orde. Maar zodra er sprake is van armoede, verdwaalt de burger in de versnipperde voorzieningen, aldus de partijen.

4 Prangende behoeften

Beide fracties hebben gesprekken gevoerd met Leergeld en andere organisaties in de gemeente die actief zijn rond armoede. De partijen signaleren een grote behoefte aan:

  • meer gemeentelijke regie, want armoedebestrijding is publieke taak
  • 1 loket: schrap wildgroei aan ingangen
  • 1 casemanager: een vertrouwd gezicht voor het gezin
  • ruimte voor professionals en maatwerk: kijk ook naar uitgaven en overweeg flexibele inkomensnorm

Zie ook: