Nieuws overzicht

Talent2Teach

13-07

Het is momenteel veel in de media, basisschoolleerlingen kampen met leerachterstanden door corona. Uit cijfers blijkt dat met name kinderen uit gezinnen met veel problemen en met laagopgeleide ouders meer last hebben gehad van al het thuisonderwijs dan kinderen met ouders die hen goed konden ondersteunen. Dit vraagt dus onze aandacht.

Het Sint-Janslyceum is samen met Signum (bestuur van basisscholen in Den Bosch) en de lerarenopleiding van Fontys een project gestart met de naam Talent2Teach. Getalenteerde leerlingen van het Sint Janslyceum krijgen een pedagogisch-didactische cursus van drie dagdelen bij de lerarenopleiding van Fontys om vervolgens kansarme leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool te begeleiden bij hun schoolwerk.

Op deze manier ondersteunen we basisschoolleerlingen uit gezinnen die niet meteen dure huiswerkbegeleiding of bijlessen kunnen inkopen. Daarnaast bieden we getalenteerde leerlingen de mogelijkheid om op een zinvolle manier maatschappelijk actief te zijn (burgerschapsvorming) en hopen wij leerlingen met pedagogisch talent te interesseren voor een baan in het onderwijs.

Leergeld Den Bosch ondersteunt dit project financieel. Wij kunnen jouw hulp hierbij gebruiken. Maak een bijdrage over o.v.v. 'Talent2Teach' op rekeningnummer NL03 ABNA 0611 1755 84. Wij en de kinderen zijn je zeer erkentelijk!