Niets is zo blijvend als verandering. Binnen ons bestuur hebben er recent een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Zo is onze secretaris Ortwin van Coillie inmiddels opgevolgd door Henk Hendrix en is onze bestuurder PR & fondsenwerving Ivonne Smit opgevolgd door Renske Wijntjes.

Daarnaast heeft onze voorzitter, Hans van Veen, zijn functie als voorzitter en bestuurslid van Leergeld ‘s-Hertogenbosch per direct neergelegd. Dit heeft enerzijds te maken met persoonlijke redenen en anderzijds met de uitdagingen waarvoor onze organisatie zich in deze fase van haar ontwikkeling gesteld ziet.

Jeannette Dorresteijn, bestuurslid hrm, zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen. Alle inkomende post zal door onze secretaris Henk Hendrix worden afgehandeld.

De komende periode zullen wij een nieuwe voorzitter zoeken.