Leergeld & Paul van Loon bieden schoolmusical:
STICHTING LEERGELD & PAUL VAN LOON PRESENTEREN: GRUMOR IN GROEP 8

De griezèlligste groep 8 musical voor scholen met lef!
Bestel de musical hier

Stichting Leergeld wil via deze aansprekende schoolmusical haar boodschap over sociale uitsluiting en het voorkomen of opheffen daarvan uitdragen aan ouders en aan basisscholen. Enerzijds willen we er hiermee voor zorgen dat zoveel mogelijk ouders de weg naar Stichting Leergeld weten te vinden als dat nodig is. Anderzijds willen we hiermee directies en leerkrachten van basisscholen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat álle leerlingen mee kunnen doen aan de activiteiten binnen hun school, óók de kinderen uit gezinnen, die weinig te besteden hebben.

Leer meer en bekijk de trailer