Doel en beleid

postcodezoeker

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. We bieden kansen aan ouders om kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur 'leergeld' voor gaat betalen.

Het doel van Leergeld Den Bosch is dus: Alle kinderen in ’s-Hertogenbosch laten meedoen!

Beleid
Het bestuur van Leergeld Den Bosch zet op basis van het meerjarenbeleidsplan van Leergeld Nederland het lokale beleid uit. Er is daarbij nauw contact met de gemeente 's-Hertogenbosch, partners en andere organisaties.