Onze missie


Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur 'leergeld' voor gaat betalen. Ons doel is:

Alle kinderen laten meedoen


Het bestuur zet op basis van het meerjarenbeleidsplan van Leergeld Nederland het lokale beleid uit. Er is daarbij nauw contact met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, partners en andere organisaties."In onze stad leven tussen de 3.000 en 6.000 kinderen in armoede. Dat zou niet zo mogen zijn." 


Aldus Huib van Olden, wethouder gemeente 's-Hertogenbosch met de portefeuille Werk en Inkomen, Zorg, Erfgoed en Sport.Wilt u meer weten over armoede in Den Bosch?
Bekijk hier interessante links:De Leergeld formule


Leergeld werkt volgens een unieke methode, de zgn. ‘Leergeld formule’. Deze methode is een beproefd instrument om kinderen te ondersteunen om mee te doen. We bieden zo maatwerk en maken optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. In elke stap van de methode staat het kind centraal en is meedoen het doel.


Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie

Onze intermediairs zoeken het gezin thuis op. Zij inventariseren de hulpbehoefte tijdens een persoonlijk gesprek. Ook bepalen zij de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie (toetsing).


Stap 2: Bemiddeling

In het gesprek bij het gezin thuis komen ook eventuele bestaande voorzieningen van anderen aan de orde, zoals van de gemeente. Leergeld kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.


Stap 3: Financieel vangnet

Wanneer bestaande voorzieningen geen of onvoldoende verlichting bieden, kan Leergeld een bijdrage leveren in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.


Stap 4: Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvraag blijft het contact met het gezin soms bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.


Effectiviteit


Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen: 

  • Snel & Persoonlijk 

  • Laagdrempelig 

  • Dichtbij & Vertrouwd 

  • Betrouwbaar & Veilig


Onze hulp is laagdrempelig, persoonlijk en snel
 

Na een telefoontje met een lokale Leergeld stichting bezoekt een intermediair het gezin en bekijken we samen uw financiële situatie en wat Leergeld voor u kan betekenen. Waar gemeenten doorgaans ingewikkelde, wettelijk voorgeschreven trajecten moeten doorlopen voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen onze intermediairs met eigen ogen uw situatie beoordelen en die hulp bieden waar behoefte aan is. 


Onderzoek toont aan dat de aanpak van Leergeld effectief is.
 

Bekijk de rapportage van dit onderzoek: Leergeld doet ertoeANBI en RSIN Leergeld Den Bosch

Donaties aan Stichting Leergeld Den Bosch zijn fiscaal aftrekbaar. Onze stichting beschikt namelijk over de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Hieronder treft u de informatie aan zoals voorgeschreven voor ANBI-instellingen. 


Gegevens voor ANBI: 

Stichting Leergeld Den Bosch
Het RSIN/fiscaal nummer: 8111 90 316


Telefoon:   073 6149472

maandag t/m donderdag bereikbaar
10.00 - 13.00 uur


E-mail:   info@leergelddenbosch.nl

Stichting Leergeld Den Bosch
Kooikersweg 2F
5223 KA DEN BOSCH


MedewerkersWij zijn bovendien erg trots op ons vrijwilligersteam (20-30 pers.) dat bestaat uit: 

  • Intermediairs of tussenpersonen die de gezinnen thuis bezoeken 
  • Administratieve krachten op kantoor 


Het bestuur van de stichting:


Wij hebben momenteel een vacature voor de functie Bestuurslid Vrijwilligers- en HR Beleid (onbezoldigd).
Interesse? Stuur uw motivatie en CV naar voorzitter@leergelddenbosch.nl


Leden van onze Commissie van Aanbeveling: 

  • René Dullaart 
  • Pierre van Hedel
  • Riet Knaapen - tevens ons vertrouwenspersoon


Heeft u een vraag of wilt u iets laten weten? 

Mail ons