Help ons helpen 

Indien het online donatieformulier niet naar behoren werkt, kun je het gewenste bedrag overmaken op IBAN  NL16 RABO 0171 9636 95.  Bedankt!

In Den Bosch leven ca 4.000 kinderen in armoede en helaas neemt dit aantal elk jaar toe. Ze groeien op in gezinnen met minimale financiële middelen en kunnen vaak niet meedoen met leeftijdgenoten. Op jonge leeftijd riskeren deze kinderen al sociale uitsluiting in de samenleving, wat grote gevolgen kan hebben voor hun toekomst. Leergeld Den Bosch helpt deze kinderen door ze weer mee te laten doen aan alle binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo bieden we ze een kansrijke toekomst!

Met jouw donatie draag je direct bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in Den Bosch. Fijn voor de kinderen én goed voor de maatschappij! Jaarlijks helpen we ruim 2.000 kinderen aan o.a. verplichte schoolspullen, een fiets in de brugklas, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Het is voor ieder mens belangrijk om erbij te horen en dingen te ondernemen die leeftijdgenoten ook doen.


Met jouw hulp zorgen we ervoor dat alle kinderen in Den Bosch kunnen meedoen!


Momenteel maken ruim 2.000 kinderen al gebruik van onze Leergeld formule. Dat betekent dat er veel geld nodig is om al deze kinderen te helpen. Donaties zijn dus zeer welkom. Hierbij hebben wij jouw hulp hard nodig, juist nu!

Actie 'Kilometers vreten'

Een jaar lang 'kilometers vreten' voor het goede doel met als resultaat maar liefst 13.852km! Nou zetten PTWEElingen regelmatig een stapje extra als testers, maar dit overtreft alle verwachtingen. Fantastisch om ons hiermee te ondersteunen.

Belastingvoordeel

Leergeld Den Bosch heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dat betekent dat jouw donaties fiscaal aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. We onderscheiden daarin 2 soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Overweeg je een bijzondere schenking of grote donatie van meer dan € 1.000,-? Dan is het goed om te weten dat er belastingvoordeel te behalen valt.

Periodieke giften zijn zelfs volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en voor minimaal 5 jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden. Het is niet meer noodzakelijk hiervoor een notariële akte op te laten maken. Een dergelijke overeenkomst die voldoet aan de eisen van de belastingdienst, kunt u vinden door te klikken op: overeenkomst periodieke gift in geld.

Bij een periodieke donatie > 5 jaar nodigen we je uit om de overeenkomst volledig in te vullen en per e-mail naar info@leergelddenbosch.nl te sturen. Het gaat hierbij zowel om het exemplaar voor de schenker als om het exemplaar voor de ontvanger.

Wij ondertekenen de overeenkomsten en zorgen er vervolgens voor dat u het volledig ingevulde en ondertekende exemplaar voor de schenker retour ontvangt.

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Leergeld Den Bosch is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij de kinderen, die dat nodig hebben, terecht komt.

Maak een wereld van verschil

Onderneem maatschappelijk verantwoord en sponsor ons door middel van een actie of donatie. Bijdragen aan de nieuwe generatie is toch de beste investering die je kunt doen!

Word vrijwilliger

Extra handen maken licht werk. Vrijwilliger zijn bij Leergeld Den Bosch is een betekenisvolle taak. Je draagt direct bij het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in Den Bosch en dus aan de maatschappij. Onze vrijwilligers zijn dé drijvende kracht achter de organisatie. Samen geven we alle kinderen perspectief!

Word partner

Samen bereiken we meer en kunnen we het verschil tussen rijk en arm overbruggen. Om iedereen met kinderen en geldzorgen te kunnen helpen is Leergeld Den Bosch constant op zoek naar betrokken partners en steun. Steun ons ook en help de lokale gemeenschap te ontwikkelen en biedt kinderen een kansrijke toekomst!

Help ons door eenmalig of maandelijks geld over te maken

Je kunt ervoor kiezen om ons eenmalig te helpen met een financiële bijdrage, maar je kunt er ook voor kiezen om ons maandelijks te steunen met een donatie. En wist je dat deze bijdragen fiscaal aftrekbaar kunnen zijn vanwege onze ANBI status? Lees hier meer over de voorwaarden van de belastingvoordelen van donaties aan ANBI instellingen.

Ik doneer graag

Wilt u meer dan 5000 euro doneren? Neem dan contact met ons op